Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Hỗ trợ Trực Tuyến


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tải về : http://adf.ly/1eDs29

PHẦN WORD:
Phần 1:
1 - Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:
[a]--Insert - Column
[b]--View - Column
[c]--Format - Column
[d]--Table - Column

2 - Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:
[a]--Mở một hồ sơ mới
[b]--Đóng hồ sơ đang mở
[c]--Mở một hồ sơ đã có
[d]--Lưu hồ sơ vào đĩa

3 - Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:
[a]--Ctrl – Z
[b]--Ctrl – X
[c]--Ctrl - V
[d]--Ctrl - Y

4 - Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:
[a]--Ctrl + A
[b]--Alt + A
[c]--Alt + F
[d]--Ctrl + F

5 - Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là:
[a]--Tạo tệp văn bản mới
[b]--Chức năng thay thế trong soạn thảo
[c]--Định dạng chữ hoa
[d]--Lưu tệp văn bản vào đĩa

6 - Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:
[a]--Table - Cells
[b]--Table - Merge Cells
[c]--Tools - Split Cells
[d]--Table - Split Cells

7 - Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là:
[a]--Xóa tệp văn bản
[b]--Chèn kí hiệu đặc biệt
[c]--Lưu tệp văn bản vào đĩa
[d]--Tạo tệp văn bản mới

8 - Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện:
[a]--View - Exit
[b]--Edit - Exit
[c]--Window - Exit
[d]--File - Exit

9 - Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:
[a]--Bấm phím Enter
[b]--Bấm phím Space
[c]--Bấm phím mũi tên di chuyển
[d]--Bấm phím Tab

10 - Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là:
[a]--Thanh công cụ định dạng
[b]--Thanh công cụ chuẩn
[c]--Thanh công cụ vẽ
[d]--Thanh công cụ bảng và đường viền

11 - Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:
[a]--Insert - Header and Footer
[b]--Tools - Header and Footer
[c]--View - Header and Footer
[d]--Format - Header and Footer

12 - Trong Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:
[a]--Microsoft Equation
[b]--Ogranization Art
[c]--Ogranization Chart
[d]--Word Art

13 - Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:
[a]--Chọn menu lệnh Edit - Copy
[b]--Bấm tổ hợp phím Ctrl - C
[c]--Cả 2 câu a. b. đều đúng
[d]--Cả 2 câu a. b. đều sai

14 - Trong Word, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta có thể khai báo đơn vị đo:
[a]--Centimeters
[b]--Đơn vị đo bắt buộc là Inches
[c]--Đơn vị đo bắt buộc là Points
[d]--Đơn vị đo bắt buộc là Picas

15 - Trong soạn thảo Word, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:
[a]--Tools - Insert Table
[b]--Insert - Insert Table
[c]--Format - Insert Table
[d]--Table - Insert Table

16 - Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự Hoa đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:
[a]--Format - Drop Cap
[b]--Insert - Drop Cap
[c]--Edit - Drop Cap
[d]--View - Drop Cap

17 - Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là:
[a]--Tạo tệp văn bản mới
[b]--Lưu tệp văn bản vào đĩa
[c]--Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo
[d]--Định dạng trang

18 - Trong soạn thảo Word, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:
[a]--File - Properties
[b]--File - Page Setup
[c]--File - Print
[d]--File - Print Preview

19 - Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta bấm phím:
[a]--Insert
[b]--Tab
[c]--Del
[d]--CapsLock

20 - Khi đang làm việc với Word, nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó:
[a]--Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE
[b]--Luôn luôn ở trong thư mục My Documents
[c]--Bắt buộc ở trong thư mục WINWORD
[d]--Cả 3 câu đều sai

Question 1 c
Question 2 c
Question 3 a
Question 4 a
Question 5 b
Question 6 d
Question 7 c
Question 8 d
Question 9 c
Question 10 b
Question 11 c
Question 12 a
Question 13 c
Question 14 a
Question 15 d
Question 16 a
Question 17 c
Question 18 b
Question 19 a
Question 20 d

Phần 2:

1 - Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:
[a]--File - Save
[b]--File - Save As
[c]--Window - Save
[d]--Window - Save As

2 - Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo thì:
[a]--Chọn menu lệnh Edit - Open
[b]--Chọn menu lệnh File - Open
[c]--Cả 2 câu a. b. đều đúng
[d]--Cả 2 câu a. b. dều sai

3 - Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản:
[a]--Shift+Home
[b]--Atl+Home
[c]--Ctrl+Home
[d]--Ctrl+Alt+Home

4 - Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục:
[a]--Portrait
[b]--Right
[c]--Left
[d]--Landscape

5 - Trong soạn thảo văn bản Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện:
[a]--File - Close
[b]--File - Exit
[c]--File - New
[d]--File - Save

6 - Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:
[a]--View - Symbol
[b]--Format - Symbol
[c]--Tools - Symbol
[d]--Insert - Symbol

7 - Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:
[a]--Edit - AutoCorrect Options...
[b]--Window - AutoCorrect Options...
[c]--View - AutoCorrect Options...
[d]--Tools - AutoCorrect Options...

8 - Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:
[a]--Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter
[b]--Bấm phím Enter
[c]--Bấm tổ hợp phím Shift - Enter
[d]--Word tự động, không cần bấm phím

9 - Trong khi soạn thảo văn bản, nếu khi kết thúc 1 đoạn văn mà ta muốn sang 1 trang mới thì:
[a]--Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter
[b]--Bấm phím Enter
[c]--Bấm tổ hợp phím Shift - Enter
[d]--Bấm tổ hợp phím Alt - Enter

10 - Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:
[a]--Tools - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
[b]--File - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
[c]--Format - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
[d]--View - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

11 - Khi soạn thảo văn bản trong Winword, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím:
[a]--ESC
[b]--Ctrl
[c]--CapsLock
[d]--Tab

12 - Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:
[a]--Insert - Page Numbers
[b]--View - Page Numbers
[c]--Tools - Page Numbers
[d]--Format - Page Numbers

13 - Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện:
[a]--Insert - New
[b]--View - New
[c]--File - New
[d]--Edit - New

14 - Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:
[a]--Nháy đúp chuột vào từ cần chọn
[b]--Bấm tổ hợp phím Ctrl - A
[c]--Nháy chuột vào từ cần chọn
[d]--Bấm phím Enter

15 - Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn:
[a]--Edit - Print Preview
[b]--Format - Print Preview
[c]--View - Print Preview
[d]--File - Print Preview

16 - Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện:
[a]--Format - Font
[b]--Format - Paragraph
[c]--Cả 2 câu đều đúng
[d]--Cả 2 câu đều sai

17 - Khi soạn thảo văn bản xong, để in văn bản ra giấy:
[a]--Chọn menu lệnh File - Print
[b]--Bấm tổ hợp phím Ctrl - P
[c]--Các câu a. và b. đều đúng
[d]--Các câu a. và b. đều sai

18 - Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản:
[a]--Shift + End
[b]--Alt + End
[c]--Ctrl + End
[d]--Ctrl + Alt + End

19 - Thao tác Shift + Enter có chức năng gì:
[a]--Xuống hàng chưa kết thúc Paragrahp
[b]--Xuống một trang màn hình
[c]--Nhập dữ liệu theo hàng dọc
[d]--Tất cả đề sai

20 - Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoài việc vào Format/Font, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:
[a]--Ctrl + Shift + D
[b]--Ctrl + Shift + W
[c]--Ctrl + Shift + A
[d]--Ctrl + Shift + K

Đáp án:

Question 1 b
Question 2 b
Question 3 c
Question 4 d
Question 5 a
Question 6 d
Question 7 d
Question 8 b
Question 9 a
Question 10 a
Question 11 d
Question 12 a
Question 13 c
Question 14 a
Question 15 d
Question 16 a
Question 17 c
Question 18 c
Question 19 a
Question 20 b
Phần 3:
1 - Để tạo định dạng khổ giấy mặc nhiên là A4 khi soạn thảo văn bản trên Word 2003 ta thực hiện theo cách nào?
[a]--Vào File/Page Setup, chọn nhãn Paper với Paper size là A4, nhấn Default
[b]--Vào Fle/Print, chọn Page size ở thuộc tính Properties là A4
[c]--Cả A và B đều đúng

2 - Khi muốn chuyển các ký tự chữ thường (Ví dụ: abcde) thành chữ hoa (Ví dụ: ABCDE) ta chọn?
[a]--Vào Format/Change Case, chọn UPPERCASE
[b]--Sử dụng một số Font hỗ trợ tính năng chuyển ký tự sang chữ hoa
[c]--Cả A và B đều đúng

3 - Để tạo khoảng cách giữa các dòng là 1.5 lines, chúng ta thực hiện?
[a]--Trên thanh công cụ Formatting, chọn Line Spacing là 1.5
[b]--Vào Format/Paragraph, chọn Line Spacing là 1.5
[c]--Cả A và B đều đúng

4 - Tạo Font trong Word luôn mặc định là ".VnTime" khi soạn thảo văn bản?
[a]--Trên thanh Formatting chọn Font là ".VnTime"
[b]--Vào Format/Font, chọn Font là ".VnTime", chọn Default
[c]--Cả A và B đều đúng

5 - Để xem văn bản thành 2 trang trên màn hình ta chọn chế độ nào sau đây?
[a]--Vào View/Normal
[b]--Vào View/Outline
[c]--Vào View/Reading Layout

6 - Cách chuyển đổi từ văn bản dạng bảng (Table) sang văn bản dạng Text thông thường?
[a]--Vào Table/Convert, chọn Text to Table
[b]--Vào Table/Convert, chọn Table to Text
[c]--Cả 2 đều sai

7 - Để xem văn bản mình đang đánh có số lượng bao nhiêu từ, ta thực hiện bằng cách?
[a]--Vào Tool, chọn Word Count…
[b]--Vào Tool, chọn AutoCorrect Options…
[c]--Cả A và B đều sai

8 - Nền văn bản (Background) mặc định của Word là màu trắng. Để thay đổi nền theo ý thích của mình chúng ta là như thế nào?
[a]--Vào Format/Paragraph…
[b]--Vào Format/Background, chọn màu theo ý thích
[c]--Trong Word không hỗ trợ tính năng này

9 - Có bao nhiêu cách để tạo mới (New) một văn bản Word?
[a]--1
[b]--2
[c]--3

10 - Tính năng Print Preview được sử dụng để?
[a]--Xem lại toàn bộ văn bản trước khi in
[b]--In văn bản ra máy in
[c]--Cả A và B đều sai
Question 1 a
Question 2 c
Question 3 c
Question 4 b
Question 5 c
Question 6 b
Question 7 a
Question 8 b
Question 9 b
Question 10 a


PHẦN EXCEL:

PhẦn 1:
1 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:
[a]--0
[b]--5
[c]--#VALUE!
[d]--#NAME!

2 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:
[a]--#VALUE!
[b]--Tin hoc
[c]--2008
[d]--Tin hoc2008

3 - Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?
[a]--Shift + Home
[b]--Alt + Home
[c]--Ctrl + Home
[d]--Shift + Ctrl + Home

4 - Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
[a]--Dấu chấm hỏi (?)
[b]--Dấu bằng (=)
[c]--Dấu hai chấm (
[d]--Dấu đô la ($)

5 - Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
[a]--Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
[b]--Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
[c]--Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
[d]--Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

6 - Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện:
[a]--Window - Save
[b]--Edit - Save
[c]--Tools - Save
[d]--File - Save

7 - Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
[a]--Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
[b]--Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
[c]--Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
[d]--Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

8 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:
[a]--0
[b]--5
[c]--#VALUE!
[d]--#DIV/0!

9 - Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
[a]--B$1$10
[b]--$B1:$D10
[c]--B$1$$10$
[d]--$B$1:$D$10

10 - Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?
[a]--#
[b]--<>
[c]--><
[d]--&

Đáp án
Question 1 b
Question 2 a
Question 3 c
Question 4 b
Question 5 d
Question 6 d
Question 7 a
Question 8 d
Question 9 d
Question 10 b

Phần 2:
1 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?
[a]--TIN HOC VAN PHONG
[b]--Tin hoc van phong
[c]--tin hoc van phong
[d]--Tin Hoc Van Phong

2 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:
[a]--1Angiang6
[b]--5Angiang6
[c]--5Angiang2
[d]--1Angiang2

3 - Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?
[a]--Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang
[b]--Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không
[c]--Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang
[d]--Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải

4 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?
[a]--Tin hoc van phong
[b]--Tin hoc Van phong
[c]--TIN HOC VAN PHONG
[d]--Tin Hoc Van Phong

5 - Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?
[a]--Dữ liệu
[b]--ô
[c]--Trường
[d]--Công thức

6 - Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:
[a]--0
[b]--#VALUE!
[c]--#NAME!
[d]--8/17/2008

7 - Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả:
[a]--10
[b]--3
[c]--#Value
[d]--1

8 - Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:
[a]--E7*F7/100
[b]--B6*C6/100
[c]--E6*F6/100
[d]--E2*C2/100

9 - Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:
[a]--Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2
[b]--Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4
[c]--Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10
[d]--Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

10 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) thì nhận được kết quả:
[a]--#VALUE!
[b]--2
[c]--10
[d]--50
Đáp án:

Question 1 c
Question 2 a
Question 3 b
Question 4 d
Question 5 b
Question 6 d
Question 7 d
Question 8 c
Question 9 a
Question 10 d


Phần 3:
1 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:
[a]--#VALUE!
[b]--Tinhoc
[c]--TINHOC
[d]--6

2 - Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
[a]--Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng
[b]--Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức
[c]--Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng
[d]--Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

3 - Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự:
[a]--&
[b]--#
[c]--$
[d]--*

4 - Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:
[a]--Table - Delete Rows
[b]--Nhấn phím Delete
[c]--Edit - Delete
[d]--Tools - Delete

5 - Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
[a]--#NAME!
[b]--#VALUE!
[c]--#N/A!
[d]--#DIV/0!

6 - Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện:
[a]--Tools - Sort
[b]--File - Sort
[c]--Data - Sort
[d]--Format - Sort

7 - Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?
[a]--B1...H15
[b]--B1:H15
[c]--B1-H15
[d]--B1..H15

8 - Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?
[a]--#Value
[b]--0
[c]--4
[d]--2008

9 - Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?
[a]--Tiêu đề
[b]--Có đường lưới hay không
[c]--Chú giải cho các trục
[d]--Cả 3 câu đều đúng

10 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:
[a]--#NAME!
[b]--#VALUE!
[c]--Giá trị kiểu chuỗi 2008
[d]--Giá trị kiểu số 2008
Đáp án:
Question 1 a
Question 2 b
Question 3 b
Question 4 a
Question 5 a
Question 6 c
Question 7 b
Question 8 c
Question 9 d
Question 10 d

Phần 4:
1 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MA30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:
[a]--30
[b]--5
[c]--65
[d]--110

2 - Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi "Tinhoc"; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2:
[a]--#Value
[b]--TINHOC
[c]--TinHoc
[d]--Tinhoc

3 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?
[a]--TIN HOC VAN PHONG
[b]--Tin hoc van phong
[c]--Tin Hoc Van Phong
[d]--Tin hoc van phong

4 - Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:
[a]--Format - Filter - AutoFilter
[b]--Insert - Filter - AutoFilter
[c]--Data - Filter - AutoFilter
[d]--View - Filter - AutoFilter

5 - Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?
[a]--SUM
[b]--COUNTIF
[c]--COUNT
[d]--SUMIF

6 - Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:
[a]--Table - Insert Columns
[b]--Format - Cells - Insert Columns
[c]--Table - Insert Cells
[d]--Insert - Columns

7 - Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:
[a]--Page Up ; Page Down
[b]--Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down
[c]--Cả 2 câu đều đúng
[d]--Cả 2 câu đều sai

8 - Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:
[a]--SumIf(range, criteria,[sum_range])
[b]--SumIf(criteria, range,[sum_range])
[c]--SumIf(range)
[d]--SumIf(range, criteria)

9 - Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?
[a]--VALUE#?
[b]--15
[c]--1970
[d]--10

10 - Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?
[a]--COUNTIF(range,criteria)
[b]--COUNTIF(criteria,range)
[c]--COUNTIF(criteria,range,col_index_num)
[d]--COUNTIF(range,criteria,col_index_num)

Đáp án:
Question 1 c
Question 2 d
Question 3 a
Question 4 c
Question 5 d
Question 6 a
Question 7 b
Question 8 a
Question 9 a
Question 10 a


Phần 5: 1 - Để luôn chỉ chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel chúng ta cần thao tác?
[a]--Bôi đen vùng cần in, sau đó vào File/Print Area, chọn Set Print Area
[b]--Vào File/Print, chọn OK
[c]--Cả 2 cách trên đều đúng

2 - Khi làm ẩn thuộc tính đường lưới ô trong bảng tính Excel ta cần?
[a]--Vào Format/Row, chọn Hide
[b]--Vào Tool/Option, tại thẻ View ta bỏ chọn mục Gridlines trong Window options
[c]--Không có tính năng này

3 - Khi muốn lặp lại tiêu đề cột ở mỗi trang in, chúng ta cần thực hiện?
[a]--Vào File/Page Setup, chọn thẻ Sheet, tích vào mục Row and column headings
[b]--Trong Excel luôn mặc định sẵn khi in lặp lại tiêu đề
[c]--Cả A và B đều sai

4 - Để làm ẩn một cột bất kỳ trên bảng tính Excel ta chọn cột cần làm ẩn, sau đó?
[a]--Kích chuột phải lên cột chọn làm ẩn, nhấn Hide
[b]--Vào Format/Column, chọn Hide
[c]--Cả A và B đều đúng

5 - Khi đánh công thức tính toán trong Excel, nếu đúng sẽ cho ra kết quả của phép tính đó khi in ra giấy. Vậy để in các công thức mình vừa đánh ra thì?
[a]--Bỏ đi dấu bằng "=" ở đầu mỗi phép tính
[b]--Vào Tool/Options, chọn thẻ View, tích vào mục Formulas trong Window options
[c]--Cả A và B đều sai

6 - Để thiết lập chế độ lưu tự động trên Excel dự phòng khi có sự cố xảy ra, ta cần?
[a]--Vào File/Save để lưu
[b]--Vào Tool/Options, chọn thẻ Save, tích vào ô Save AutoRecover info every, sau đó điền số phút tự động lưu
[c]--Cả A và B đều đúng

7 - Tài liệu Excel sau khi được đánh được lưu mặc định trong My Document. Vậy để thay đổi nơi mặc định khi lưu cần?
[a]--Vào Tool/Options, chọn thẻ General, thay đổi đường dẫn mới ở mục Default file location
[b]--Vào File/Save As, chọn vị trí cần lưu
[c]--Cả A và B đều sai

8 - Khi vào File/Page Setup, chúng ta chọn thẻ Margins để làm gì?
[a]--Chỉnh cỡ giấy khi in
[b]--Chỉnh hướng giấy in
[c]--Căn chỉnh lề đoạn văn cần in

9 - Khi vào Format/Cells, thẻ Border có tác dụng gì?
[a]--Chỉnh Font chữ cho đoạn văn
[b]--Tạo khung viền cho bảng tính cần chọn
[c]--Chỉnh màu cho chữ

10 - Lệnh Ctrl + F trong Excel có tác dụng gì?
[a]--Tìm kiếm một chuỗi ký tự nào đó
[b]--Thay thế chuỗi ký tự này bằng ký tự khác
[c]--Xoá bỏ các ký tự vừa tìm được
Đáp án:
Question 1 a
Question 2 b
Question 3 a
Question 4 c
Question 5 b
Question 6 b
Question 7 a
Question 8 c
Question 9 b
Question 10 a

Phần tiếp:
1 - Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?
=Sum(4,6,-2,9,s)
[a]--5
[b]--17
[c]--#Name?
[d]--#Value!

2 - Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?
=AVERAGE(4,6,7,Cool
[a]--6.25
[b]--25
[c]--8
[d]--4

3 - Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?
=Max(2,3,7,9,e)
[a]--2
[b]--9
[c]--#Name?
[d]--#Value!

4 - Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?
=Min(2,3,7,-9,e)
[a]--7
[b]---9
[c]--#Name?
[d]--#Value!

5 - Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?
=Sum(A1:A5)
[a]--15
[b]---9
[c]--#Name?
[d]--#Value!

6 - Hàm AND có thể nhận mấy giá trị?
[a]--2
[b]--3
[c]--4
[d]--Tất cả các phương án trên đều sai

7 - Hàm OR có thể nhận mấy giá trị?
[a]--2
[b]--3
[c]--4
[d]--Tất cả các phương án trên đều sai

8 - Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?
=AND(5>4, 6<9, 2<1)
[a]--True
[b]--False
[c]--#Name?
[d]--# Value!

9 - Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?
=OR(5>4, 6<9, 2<1)
[a]--True
[b]--False
[c]--#Name?
[d]--# Value!

10 - Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?
=AND(5>4, 6<9, OR(2<1,3>2))
[a]--True
[b]--False
[c]--#Name?
[d]--# Value!
Đáp án:
Question 1 c
Question 2 a
Question 3 c
Question 4 c
Question 5 a
Question 6 d
Question 7 d
Question 8 b
Question 9 a
Question 10 a

Phần tiếp:
1 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9?
=If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))
[a]--Gioi
[b]--Kha
[c]--TB
[d]--Yeu

2 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 6?
=If(DTB>=5, Dau, Truot)
[a]--Dau
[b]--Truot
[c]--#Name?
[d]--Cả 3 phương án trên đều sai

3 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm
=If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300)
[a]--1000
[b]--300
[c]--False
[d]--#Value!

4 - Hàm If có thể lồng vào nhau bao nhiêu lần?
[a]--8
[b]--5
[c]--6
[d]--7

5 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm
=If(AND(DTB>=8, HK= "A"),300,1000)
[a]--300
[b]--1000
[c]--True
[d]--False

6 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?
=DAY("15-Apr-1998")
[a]--15
[b]--1988
[c]--8
[d]--Tất cả các phương án trên đều sai

7 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?
=DAY("30/02/2002")
[a]--30
[b]--2002
[c]--2
[d]--#Value!

8 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?
=MONTH("28/2/2002")
[a]--28
[b]--2002
[c]--2
[d]--#Value!

9 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?
=MONTH("6-May")
[a]--28
[b]--5
[c]--6
[d]--7

10 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?
=YEAR(0.007)
[a]--#Name?
[b]--#Value!
[c]--1900
[d]--Tất cả đều sai

Đáp án:
Question 1 c
Question 2 c
Question 3 a
Question 4 d
Question 5 b
Question 6 a
Question 7 d
Question 8 d
Question 9 b
Question 10 c

Phần tiếp:
1 - Trong Excel ô A1 chứa trị "–3"; ô A2 chứa trị 2. Hàm MOD(A1,A2) sẽ trả về trị?
[a]--1
[b]--"-1"
[c]--0.5
[d]--"-0.5"

2 - Trong Excel sau khi nhập công thức sau:
="123"-"23" ta có kết quả?
[a]--100
[b]--123
[c]--23
[d]--Máy báo lỗi

3 - Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị?
[a]--3
[b]--2
[c]--6
[d]--Báo lỗi do không cộng được chuỗi

4 - Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính chọn?
[a]--Edit --> Move or Copy Sheet …
[b]--Insert --> Worksheet
[c]--Format --> Sheet
[d]--Edit --> Delete Sheet

5 - Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau?
[a]--Left(chuỗi, n)
[b]--Right(chuỗi, n)
[c]--Mid(chuỗi, m, n)
[d]--Value(số)

6 - Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?
[a]--47
[b]--271
[c]--138
[d]--Không thể thực hiện được biểu thức trên

7 - Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MA3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?
[a]--13
[b]--15
[c]--17
[d]--19

8 - Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?
[a]--A1
[b]--23
[c]--3B
[d]--A123B

9 - Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu sau khi quét khối phần dữ liệu muốn sắp xếp ta chọn?
[a]--Data --> Filter…
[b]--Data --> Sort…
[c]--Data --> Form…
[d]--Data --> Index…

10 - Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?
[a]--VALUE#?
[b]--15
[c]--1970
[d]--10

Đáp sn:
Question 1 a
Question 2 a
Question 3 c
Question 4 b
Question 5 d
Question 6 a
Question 7 c
Question 8 b
Question 9 b
Question 10 d


Phần tiếp:
1 - Hàm nào sai trong các hàm số sau?
[a]--=MOD(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần dư của phép chia
[b]--=INT(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần nguyên của phép chia
[c]--=AVERAGE(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là trung bình cộng của dãy số
[d]--=MIN(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là số nhỏ nhất của dãy số

2 - Trong Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán?
[a]--#=
[b]--#
[c]--<>
[d]--><

3 - Giả sử tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nêu sao chép công thức đến ô G6 sẽ có công thức là?
[a]--E7*F7/100
[b]--E6*F6/100
[c]--B6*C6/100
[d]--E2*C2/100

4 - Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
[a]--Chương trình bảng tính bị nhiễm Virus
[b]--Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
[c]--Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
[d]--Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

5 - Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
[a]--#NAME!
[b]--#VALUE!
[c]--#N/A!
[d]--#DIV/0!

6 - Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm?
[a]--Shift – Home
[b]--Tab – Home
[c]--Ctrl – Home
[d]--Ctrl – Shift – Home

7 - Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
[a]--B$1$10
[b]--$B1:$D10
[c]--B$1$$10$
[d]--$B$1:$D$10

8 - Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?
[a]--SUMIF
[b]--IFSUM
[c]--SUM
[d]--Một hàm khác

9 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả?
[a]--#VALUE!
[b]--Tin hoc
[c]--2008
[d]--Tin hoc2008

10 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả?
[a]--0
[b]--5
[c]--#VALUE!
[d]--#DIV/0!

Đáp án:
Question 1 b
Question 2 c
Question 3 b
Question 4 d
Question 5 a
Question 6 c
Question 7 d
Question 8 a
Question 9 a
Question 10 d


PHẦN ĐẠI CƯƠNG:
Phần 1:

1 - Một tập hợp các ký hiệu và những quy tắc dùng để biểu diễn và tính toán giá trị các số được gọi là?
[a]--Phép tính
[b]--Hệ đếm
[c]--Quy ước

2 - Hệ đếm thông dụng hay được sử dụng và biết đến là?
[a]--Hệ đếm thập phân
[b]--Hệ đếm La mã
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng

3 - Hệ đếm thập phân sử dụng chữ số cơ sở nào?
[a]--Từ 0 đến 9
[b]--Từ A đến Z
[c]--Từ a đến z

4 - Hệ đếm nhị phân dùng trong máy tính hiện nay gồm 2 chữ số nào?
[a]--0 và 1
[b]--1 và 2
[c]--0 và 2

5 - Kết quả sau khi đổi số 1100 từ hệ cơ số 2 sang hệ cơ số 10 là?
[a]--11
[b]--10
[c]--12

6 - Kết quả sau khi đổi số 156 từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2 là?
[a]--1100 1100
[b]--1001 1100
[c]--1010 1100

7 - Kết quả sau khi đổi số 152 từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 10 là?
[a]--105
[b]--104
[c]--106

8 - Kết quả sau khi đổi số 23 từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 2 là?
[a]--010 011
[b]--010 010
[c]--010 101

9 - Kết quả sau khi đổi số AF từ hệ cơ số 16 sang hệ cơ số 2 là?
[a]--1010 1111
[b]--1010 1010
[c]--1010 1011

10 - Kết quả sau khi đổi số 35 từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 16 là?
[a]--2D
[b]--1D
[c]--1B
Đáp án nè:
Question 1 b
Question 2 c
Question 3 a
Question 4 a
Question 5 c
Question 6 b
Question 7 c
Question 8 a
Question 9 a
Question 10 b

Phần 2:
1 - Con người lưu trữ dữ liệu thông qua việc sử dụng các chữ cái, chữ số và các ký tự toán học, đó là quá trình?
[a]--Giải mã
[b]--Mã hóa thông tin
[c]--Bảo mật thông tin

2 - Hiện nay nhiều nước trong đó có Việt Nam sử dụng bộ mã truyền tin tiêu chuẩn của Hoa Kỳ với tên gọi là?
[a]--ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
[b]--VNI
[c]--TCVN3

3 - Bảng liệt kê tất cả các đối tượng của một ngôn ngữ với các giá trị mã hóa gán cho nó được gọi là?
[a]--Mã hóa
[b]--Mệnh đề
[c]--Bảng mã

4 - Máy vi tính là hệ thống thiết bị điện tử được lắp ráp bởi các linh kiện điện tử và mạch vi xử lý. Nhìn bề ngoài máy tính bao gồm các bộ phận nào sau đây?
[a]--Màn hình, Case (CPU, Mainboard, HDD)
[b]--Bàn phím, Chuột, Máy in
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng

5 - Bộ nhớ truy nhập trực tiếp RAM được viết tắc từ?
[a]--Read Access Memory
[b]--Random Access Memory
[c]--Rewrite Access Memory

6 - ROM (Read Only Memory) là?
[a]--Bộ nhớ bất khả biến
[b]--Bộ nhớ chỉ đọc
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng

7 - Tác dụng của bộ nhớ truy nhập trực tiếp là?
[a]--Dùng để lưu trữ dữ liệu nhập vào từ bàn phím hoặc gọi ra từ bộ nhớ ngoài
[b]--Lưu trữ các chương trình mà DOS nạp vào khi khởi động máy
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng

8 - Trong các máy vi tính bộ nhớ ngoài thường bao gồm?
[a]--CD-ROM, HDD, FDD
[b]--Đĩa mềm (Flopy Disk), CPU (Central Processing Unit)
[c]--Đĩa cứng (HDD)

9 - Khi tiến hành lệnh Format có đi kèm theo tham số hệ thống /S (System) thì quá trình Format sẽ còn thực hiện chép vào đĩa các File nào sau đây?
[a]--IO.SYS, AUTORUN.INF
[b]--IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM
[c]--MSDOS.SYS, BOOT.INI

10 - Các thiết bị vào dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý, thiết bị vào thông dụng nhất hiện nay là?
[a]--Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse)
[b]--Máy quét ảnh (Scaner)
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng
Đáp án
Question 1 b
Question 2 a
Question 3 c
Question 4 c
Question 5 b
Question 6 c
Question 7 c
Question 8 a
Question 9 b
Question 10 c

Phần 3:

1 - Thiết bị ra dùng để đưa các kết quả đã xử lý cho người sử dụng. Thiết bị ra thông dụng nhất hiện nay là?
[a]--Màn hình (Monitor), Ổ cứng (HDD)
[b]--Màn hình và Máy in
[c]--Máy in (Printer), Ổ mềm (FDD)

2 - Đối với bàn phím, khi ta thực hiện bấm một phím bất kỳ tức là làm chập mạch tại một vị trí nào đó, việc này tạo nên một xung điện gọi là?
[a]--Mã quét (Scan Code)
[b]--Mã máy
[c]--Đoản mạch

3 - Độ phân giải (Resolution) trên màn hình thể hiện?
[a]--Mức sáng mà màn hình có thể hiển thị
[b]--Số điểm sáng mà màn hình có thể hiển thị
[c]--Cả 2 đáp án trên đều sai

4 - Nhiệm vụ chủ yếu của khối xử lý trung tâm CPU là?
[a]--Thực hiện các phép toán số học và logic
[b]--Quyết định các thao tác mà chương trình đòi hỏi
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng

5 - Thanh ghi Stack có nhiệm vụ chính là?
[a]--Để lưu giữ và phục hồi trạng thái làm việc mỗi khi có lệnh xin ngắt quá trình xử lý để tạm thời làm công việc khác
[b]--Đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa các bộ phận của máy vi tính
[c]--Nâng cao hiệu năng cho máy tính

6 - Chức năng của các BUS dữ liệu là?
[a]--Đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa các bộ phận bên trong vi xử lý và từ vi xử lý với bên ngoài
[b]--Tính toán các phép toán số học và Logic
[c]--Ghi nhớ trạng thái của kết quả vào các thanh ghi

7 - Phần cứng máy vi tính (Hardware) là toàn bộ các chi tiết cơ khí, điện tử lắp ráp nên máy. Một phần cứng tốt phải đảm bảo được các yếu tố cơ bản nào sau đây?
[a]--Độ bền cơ học cao
[b]--Tính năng tác dụng lớn
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng

8 - Nơi dùng để lưu trữ các chương trình điều khiển thiết bị, các lệnh xử lý (kể cả các lệnh nội trú của DOS), các chương trình của người sử dụng và dữ liệu đưa vào xử lý là?
[a]--Bộ nhớ RAM
[b]--Bộ nhớ ROM
[c]--Phần mềm

9 - Phần mềm là gì?
[a]--Là các thiết bị ngoại vi ghép nối đến máy vi tính
[b]--Là các chương trình có thể chạy trên máy vi tính
[c]--Cả 2 đáp án trên đều sai

10 - Virus tin học thực chất là?
[a]--Một loại vi sinh vật sống ký sinh trên các thiết bị vật lý của máy tính
[b]--Một kháng thể tồn tại bên ngoài không khí
[c]--Một đoạn chương trình có kích thước cực kỳ nhỏ bé nhưng lại bao hàm trong nó những chức năng rất đa dạng

Đáp án
Question 1 b
Question 2 a
Question 3 b
Question 4 c
Question 5 a
Question 6 a
Question 7 c
Question 8 a
Question 9 b
Question 10 c

Phần 4:
1 - Để phòng chống Virus cách tốt nhất là?
[a]--Thường xuyên kiểm tra đĩa, đặc biệt thận trọng khi sao chép dữ liệu từ nơi khác mang tới
[b]--Sử dụng các chương trình quét virus nổi tiếng và phải cập nhật thường xuyên
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng

2 - Hệ điều hành OS (Operating System) là?
[a]--Công cụ giao tiếp giữa máy tính với các đối tượng ngoài máy tính
[b]--Là phần mềm điều khiển toàn bộ tiến trình xảy ra trong máy vi tính
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng

3 - Với hệ điều hành MS-DOS sau khi đã Format tạo đĩa hệ thống chúng ta còn cần tạo ra 2 tệp nữa đó là?
[a]--AUTORUN.INF và AUTOEXEC.BAT
[b]--CONFIG.SYS và AUTOEXEC.BAT
[c]--CONFIG.SYS và BOOT.INI

4 - Trong thư mục DOS các tệp có đuôi .COM, .EXE đều được coi là?
[a]--Lệnh ngoại trú
[b]--Lệnh nội trú
[c]--Lệnh thực hiện

5 - Khi đặt tên tệp hoặc thư mục trong DOS không được sử dụng các ký tự nào sau đây?
[a]--. , ? \ / ; : = < > [ ]
[b]--Các chữ số từ 1 đến 5
[c]--Các chữ cái từ A đến G

6 - Để tạo lập hoặc tìm kiếm tệp trên một ổ đĩa có cấu trúc thư mục hình cây, DOS cần phải biết đường dẫn nào sau đây?
[a]--Tên ổ đĩa\Tên tệp\Tên thư mục
[b]--Tên ổ đĩa\Tên thư mục\Tên tệp
[c]--Tên thư mục\Tên tệp\Tên ổ đĩa

7 - Để chép tệp CONGVAN.VNS trong thư mục hành chính ở ổ đĩa A sang ổ đĩa B ta viết câu lệnh như thế nào?
[a]--B:\COPY A:\HANHCHINH\CONGVAN.VNS A: (Enter sau khi gõ xong lệnh)
[b]--A:\COPY A:\HANHCHINH\CONGVAN.VNS B: (Enter sau khi gõ xong lệnh)
[c]--A:\COPY A:\CONGVAN.VNS\HANHCHINH B: (Enter sau khi gõ xong lệnh)

8 - Lệnh DIR (Directory) dùng để xem trong thư mục nào đó có những tệp nào đang được lưu trữ. Giả sử vị trí hiện thời là ở thư mục gốc trên ổ C, để xem đĩa trên ổ A có những thư mục hoặc tệp gì ta gõ?
[a]--A:\>DIR C: (Enter sau khi gõ xong lệnh)
[b]--C:\>DIRECTION A: (Enter sau khi gõ xong lệnh)
[c]--C:\>DIR A: (Enter sau khi gõ xong lệnh)

9 - Từ ổ đĩa chủ C cần xem trong thư mục BKED ở ổ đĩa D có những tệp nào có đuôi là VNS, lệnh viết như thế nào?
[a]--C:\>DIR D:\BKED\??.. (Enter sau khi gõ xong lệnh)
[b]--C:\>DIR D:\BKED\"…" (Enter sau khi gõ xong lệnh)
[c]--C:\>DIR D:\BKED\..VNS (Enter sau khi gõ xong lệnh)

10 - Để tạo thư mục trong DOS người ta sử dụng lệnh nào?
[a]--CD
[b]--MD
[c]--RD
Question 1 c
Question 2 c
Question 3 b
Question 4 a
Question 5 a
Question 6 b
Question 7 b
Question 8 c
Question 9 c
Question 10 bĐược sửa bởi nguyenlethanhloi ngày 23/9/2016, 19:09; sửa lần 1.

SHARE Link tổng hợp các Phần mềm y khoa RẤT HAY cho sinh viên : http://adf.ly/1eaBAH HOẶC http://adf.ly/1eaAyJ
Chúc các bạn sẽ học thật tốt với những phần mềm mình sưu tầm được này nhé Embarassed  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil @  @  @ Basketball  Basketball  Basketball  jocolor  jocolor  jocolor
Xem lý lịch thành viên https://sites.google.com/site/bsthanhloi/

Ha Thoa

avatar
Staff
Staff
các bạn xem lại dùm mình câu số 6 phần 4 excel có chút nhầm lẫn ko? Hình như câu này chon DA d thì phải.

Xem lý lịch thành viên

Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)
thiệt tình ngại quá. Có chút nhầm lẫn ở đây, đúng là phần 4 excel câu 6d đó bạn Ha Thoa! Vì là bài sưu tầm mình chưa test kĩ nữa mong bạn thông cảm nha! elephant

SHARE Link tổng hợp các Phần mềm y khoa RẤT HAY cho sinh viên : http://adf.ly/1eaBAH HOẶC http://adf.ly/1eaAyJ
Chúc các bạn sẽ học thật tốt với những phần mềm mình sưu tầm được này nhé Embarassed  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil @  @  @ Basketball  Basketball  Basketball  jocolor  jocolor  jocolor
Xem lý lịch thành viên https://sites.google.com/site/bsthanhloi/

49xStudio :( on 24/9/2012, 14:32

sao không thấy có đáp án


confused

Xem lý lịch thành viên

Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)
đáp án ngay dưới mà bạn confused

SHARE Link tổng hợp các Phần mềm y khoa RẤT HAY cho sinh viên : http://adf.ly/1eaBAH HOẶC http://adf.ly/1eaAyJ
Chúc các bạn sẽ học thật tốt với những phần mềm mình sưu tầm được này nhé Embarassed  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil @  @  @ Basketball  Basketball  Basketball  jocolor  jocolor  jocolor
Xem lý lịch thành viên https://sites.google.com/site/bsthanhloi/
thank.....hay lam

Xem lý lịch thành viên

uhemsai

avatar
Members
Members
bản này chuẩn không cả nhà

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Comments facebook

      Nguyễn Lê Thành Lợi