Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Hỗ trợ Trực Tuyến


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
Môn: Mô phôi (2)
Lớp: Răng hàm mặt 2007
Thời gian: 60 phút
Đề 1.1
Câu 1: Túi noãn hoãng được tạo mấy..2......lần?
Câu 2: Đĩa phôi 2 lá gồm:
A. Thượng bì phôi
B. HẠ bì phôi........................
Câu 3: Đĩa phôi 3 lá gồm:
A.Ngoại bì
B.Trung bì
C. .Nội bì............
Câu 4: Trung bì trong phôi gồm:
A. Trung bì cận trục
B. Trung bì trung gian
C. .Trung bì bên..............................
Câu 5: Trung bì ngoài phôi gồm:
A. Trung bì ối ngoài phôi
B. Trung bì noãn hoàng ngoài phôi và của lá nuôi
C. ....................................................
Câu 6: Qui luật số 2 gồm:
A. Tuần lễ thứ hai
B. Túi noãn hoàng được tạo 2 lần
C. Lá nuôi gồm 2 lớp
D. Có 2 khoang mới
E. .phôi hình đĩa có hai lớp :thượng bì phôi và hạ bì phôi............................
Tất cả
Câu 7: Cục máu đông trên bề mặt nội mạc tử cung ở ngày thứ...9....mấy?
Câu 8:  Sẹo trên bề mặt nội mạc tử cung ở ngày thứ....13...mấy?
Câu 9:  Sự khác biệt giữa tinh trùng so với trứng là:
A. Tinh trùng có kích thước nhỏ hơn
B. Tinh trùng có 2 loại NST X và Y
C.  ....................................................
Tất cả
Câu 10: Thời gian tinh trùng sống trong đường sinh dục nữ là:
A. 1 ngày                          B. 2 ngày                  
C. 3 ngày                          D. Tất cả đều sai
Câu 11: Thời gian sống của noãn sau rụng trứng là:
A. 1 ngày                          B. 2ngày                  
C. 3 ngày                          D. Tất cả đều sai
Câu 12: Sau khép phôi ống tiêu hóa nguyên thủy gồm 3 phần:
A. Ruột trước
B. Ruột giữa
C. Ruột sau................
Câu 13:  Cơ hoành có 4 cấu trúc là:
A. Cặp nếp màng phổi-phúc mạc B. Trung mô vỏ ngoài thực quản
C. Trung mô của thành bụng D. .Vách ngang.........................................
Câu 14: Nụ phổi phát sinh từ nội bì ruột:
A.Ruột trước                     B. Ruột giữa
C. Ruột sau                       D. Tất cả đều saiCâu 15: Gai nhau ban đầu gồm 3 loại:
A. Gai nhau cấp I
B. Gai nhau cấp II
C. .........................
Câu 16: Dính thai trong sinh đôi cùng trứng do tách phôi ở giai đoạn:
A. Phôi dâu                       B. Phôi nang
C. Phôi 2 lá                       D. Tất cả đều sai
Câu 17: Bộ mang gồm các thành phần:
A. Các màng mang B. Các khe mang
C. Các cung mang D. .........................
Câu 18. Các nụ mặt gồm:
A. 1 nụ trán mũi
B. 2nụ hàm trên
C. ......................
Câu 19: Đoạn gian hàm trên gồm:
A............................................
B.Đoạn hàm trên có răng cửa
C.Vòm miệng nguyên thủy
Câu 20: Giai đoạn thai bắt đầu từ:
A. Tuần thứ 2 đến tuần thứ 8                 C. Tuần thứ 9 đến lúc đẻ
B. Tuần thứ 5 đến tuần thứ 20               D. Tất cả đếu sai
Câu 21: Trứng di chuyển được trong vòi tử cung nhờ các yếu tố sau:
A. Sự co bóp tầng cơ vòi tử cung theo kiểu nhu động
B. Sự chuyển động các lông ở cực ngọn tế bào biểu mô
C. Sự cuốn theo dòng nước màng bụng
D. Tất cả đều đúng
Câu 22: Sự năng lực hoá của tinh trùng có ý nghĩa:
A. Phóng thích men ở cực đầu                  C. Gắn tinh trùng vào noãn
B. Tạo lỗ thủng ở cực đầu                          D. Tất cả đều đúng  
Câu 23: Cơ chế của sự khép phôi là:
A. Túi ối tăng trưởng mạnh hơn so với túi noãn hoàng
B. Đĩa phôi tăng trưởng mạnh
C. Bản phôi mỏng dễ uốn
D. Tất cả đều đúng.
Câu 24: Vòm miệng thứ phát được hình thành từ:
A. Vòm miệng nguyên thủy           C.Vách ngăn mũi
B. Hai nụ khẩu cái ngoài                         D. Tất cả đều đúng
Câu 25: Phản ứng hạt vỏ có ý nghĩa:
A. Giải phóng các hạt vỏ             C. Giúp tinh trùng xâm nhập vào noãn
B. Làm trơ màng trong suốt         D. Tất cả đều đúng
Câu 26: Phần con tham gia tạo nên bánh nhau là:
A. Lá nuôi tế bào                         C. Lá nuôi hợp bào
B. Mầm phôi                               D. Tất cả đều đúng                                                        
Câu 27: Sinh đôi cùng trứng có các yếu tố sau trừ một:
A. Có một noãn thụ tinh với một tinh trùng
B. Cùng chất liệu di truyền
C. Đặc điểm sinh học như nhau
D. Có thể khác giới
Câu 28: Thai trong thai có cơ chế bệnh sinh liên quan hoạt động:
A. Khép phôi bất hoàn                       C. Tạo giao tử bất thường
B. Phân cắt mầm phôi                         D. Chết tế bào theo chương trình                                                            

Câu 29: Khi thụ tinh, thành phần của tinh trùng đi vào noãn là:
A. Đầu                                                   C. Cổ
B. Đuôi                                                 D. Tất cả đều đúng                
Câu 30: Trong dây rốn có:
A. Hai động mạch rốn và một tĩnh mạch rốn B. Một động mạch rốn và hai tĩnh mạch rốn
C. Hai động mạch rốn và hai tĩnh mạch rốn D. Tất cả đều sai
Câu 31: Thận có xuất nguồn từ:
A. Trung bì B. Ngoại bì
C. Nội bì D. Tất cả đều sai
Câu 32: Tấm trước dây sống có xuất nguồn từ:
A. Nội bì                                         C. Ngoại bì
B. Trung bì                                   D. Tất cả đều sai
Câu 33: Múi nhau có thể nhận thấy khi quan sát:
A. Mặt đỉnh bánh nhau B. Mặt đáy bánh nhau
C. Mặt bên bánh nhau D. Tất cả đều đúng
Câu 34: Cấu trúc quyết định quá trình tạo phôi vị là:
A. Đường nguyên thủy B. Ống dây sống
C. Tấm dây sống D. Màng Hause
Câu 35: Kết quả sau phân cắt phôi là:
A. Phôi nang B. Phôi dâu
C. Phôi 2 lá D. Phôi 3 lá
Câu 36: Sự thụ tinh có các ý nghĩa sau, trừ một:
A. Tạo hợp tử B. Xác định giới tính nguyên thủy
C. Tái lập bộ NST lưỡng bội D. Khởi động sự phân cắt phôi
Câu 37: Kết quả của sự khép phôi:
A. Ống ruột B. Ống thần kinh
C. Ống dây sống D.Tất cả đều sai
Câu 38: Ống thần kinh-ruột thông nối giữa hai cấu trúc:
A. Khoang ối- khoang noãn hoàng B. Khoang cơ thể- khoang ối
C. Khoang noãn hoàng- khoang cơ thể D. Các não thất- khoang noãn hoàn
Câu 39: Giai đoạn phôi thần kinh được xác định khi hình thành cấu trúc:
A. Tấm thần kinh B. Ống dây sống
            C. Rãnh thần kinh             D. Ống thần kinh
Câu 40: Hòm nhĩ có xuất nguồn từ:
A. Nụ trán mũi B. Khe mang 1
C. Túi mang 1 D. Túi mang 2
Câu 41: Màng nhĩ có xuất nguồn từ:
A. Màng mang 1 B. Màng mang 2
C. Màng mang 3 D. Màng mang 4
Câu 42: Dây rốn có các cấu trúc sau, trừ một:
A. Cuống phôi B. Niệu nang
C. Màng ối                                                            D. Túi noãn hoàng nguyên phát
Câu 43: Trước khép phôi trật tự vùng đầu từ trên xuống dưới là:
A. Não- vách ngang - miệng – tim B. Vách ngang- tim – miệng – não
C. Não –vách ngang – tim – miệng D.Tất cả đều đúng
Câu 44: Amiđan khẩu cái có xuất nguồn từ:
A. Nội bì túi mang 1 B. Nội bì túi mang 2
C. Nội bì túi mang 3 D. Nội bì túi mang 4
Câu 45: Biểu mô của họng có xuất nguồn từ:
A. Ngoại bì B. Nội bì
C. Trung bì lá thành D. Trung bì lá tạng

Câu 46: Màng nhớp được tạo bởi:
A. Ngoại bì B. Nội bì
C. Nội bì và ngoại bì D. Nội bì, trung bì và ngoại bì
Câu 47: Vách ngăn mũi có xuất nguồn từ:
A. Nụ trán mũi B. Nụ mũi trong
C. Nụ mũi ngoài D. Tất cả đều sai
Câu 48: Sự làm tổ xảy ra trong tuần lễ thứ mấy?
A. Thứ 1 B. Thứ 2
C. Thứ 3 D. Thứ 4
Câu 49: Mỗi cung mang gồm có các thành phần sau:
A. Mô lõi trung bì ở giữa B. Ngoại bì ở ngoài
C. Nội bì ở trong D, Tất cả đều đúng
Câu 50 Cung mang 2 được chi phối bởi dây thần kinh:
A. V B. VII
C. IX D. X
Câu 51: Tuyến ức có xuất nguồn từ:
A. Túi mang 1 B. Túi mang 2
C. Túi mang 3 D. Túi mang 4
Câu 52: Ống màng tim – phúc mạc thông nối giữa hai cấu trúc sau:
A. Khoang màng ngoài tim nguyên thủy – khoang phúc mạc
B. Khoang màng ngoài tim – khoang màng phổi
C. Khoang màng ngoài tim – khoang phúc mạc
D. Tất cả đều sai
Câu 53: Qúa trình tạo tinh trùng bắt đầu từ:
A. Thời kỳ phôi thai đến hết đời B. Thời kỳ phôi thai đến dậy thì
C. Từ dậy thì đến hết đời D. Tất cả đều sai
Câu 54: Cuối tuần lễ thứ nhất phôi ở giai đoạn:
A. Phôi dâu B. Phôi nang
C. Phôi hai lá D. Phôi thần kinh
Câu 55: Để có khả năng thụ tinh, Tinh trùng phải trải qua các giai đoạn:
A. Sự năng lực hóa của tinh trùng B. Phản ứng cực đầu
C. Phản ứng màng trong suốt D. A và B đúng
Câu 56: Sự thụ tinh có các ý nghĩa sau:
A. Kết hợp giao tử đực và cái B. Tái lập bộ NST lưỡng bội
C. Xác định yếu tố di truyền D. Tất cả đều đúng.
Câu 57: Mỗi giác quan gồm 3 phần cấu tạo:
A. Phần ngoại vi                                       B. Phần trung gian
C. Phần trung ương                                              D. Tất cả đều đúng
Câu 58: Mắt có 3 khoảng trống
A. Thể pha lê
B. Tiền phòng
C. ...................
Câu 59: Lá nuôi hợp bào xuất hiện đầu tiên ở:
A. Cực phôi B. Cực đối phôi
           C. Mầm phôi D. Tất cả đều sai
Câu 60: Tuổi người mẹ tốt nhất cho việc sinh sản là:
A. Từ 18 đến 30 B. Từ 18 đến 35
C. Từ 20 đến 40 D. Từ 22 đến 35
XEM THÊM :http://adf.ly/1eU8dl

SHARE Link tổng hợp các Phần mềm y khoa RẤT HAY cho sinh viên : [You must be registered and logged in to see this link.] HOẶC [You must be registered and logged in to see this link.]
Chúc các bạn sẽ học thật tốt với những phần mềm mình sưu tầm được này nhé Embarassed  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil @  @  @ Basketball  Basketball  Basketball  jocolor  jocolor  jocolor
Xem lý lịch thành viên https://sites.google.com/site/bsthanhloi/

NaNa99

avatar
VIP-Members
VIP-Members
cam on

Xem lý lịch thành viên

Huỳnh Kim Thi

avatar
VIP-Members
VIP-Members
thanks

Xem lý lịch thành viên
tks

Xem lý lịch thành viên

noiemnghe

avatar
Members
Members
thanks

Xem lý lịch thành viên

hnminh

avatar
Staff
Staff
tks

Xem lý lịch thành viên
thank you!

Xem lý lịch thành viên
thks

Xem lý lịch thành viên

bonbonktvn

avatar
Members
Members
No

Xem lý lịch thành viên

bichhen90

avatar
Members
Members
thank

Xem lý lịch thành viên

Ly7Dieu

avatar
Members
Members
Thanks

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Comments facebook

      Nguyễn Lê Thành Lợi